اطلاعات تماس

تلفن: 02136857693

فکس: 02143857491

ایمیل: info@dayheem.ir

نشانی کارخانه و دفتر مرکزی: تهران، جاده ی خاوران، جاده ی قاسم آباد تهرانچی، خیابان امام خمینی، پلاک 402